Sauna – historia

Najstarszy zapis dotyczący sauny został znaleziony w Kijowskiej Kronice Nestora z 1113 roku. Jednak nie ulega wątpliwości, że to Finowie mają najstarsze doświadczenia związane z pomieszczeniem obecnie zwanym sauną. Z przeprowadzonych przez archeologów badań wynika, że pierwsze sauny powstały dwa tysiące lat temu. W okresie początkowym sauna była suow’dnje – tłumacząc z fińskiego wykopanym w ziemi lub śniegu dole. Doły te służyły jako schronienie przez mrozem. Innymi słowy pierwsze sauny były „zimowymi domami” do których Finowie przenosili się wraz z nastaniem chłodów. Schronienia te były ogrzewane za pomocą gorących kamieni, które wcześniej trzymano w żarze ogniska. Z czasem zaczęto polewać kamienie wodą, gdyż para sprawiała, że mocniej odczuwano ciepło. Dość szybko zorientowano się także, że gorąca para może także służyć do celów higienicznych, zaczęto więc oczyszczać w ten sposób ciało. Po seansie w saunie opłukiwano się w jeziorze, rzece lub tarzano w śniegu po czym przebierano w czyste ubranie. Już wtedy także Finowie dostrzegali lecznicze właściwości korzystania z sauny. Jak widać sauna mimo, że znana jest już od tak dawna do dziś wiele z jej aspektów nie uległo zmianie.